Kärcher-laitteiden huolto

Kärcher-laitteiden myynnin ja vuokrauksen lisäksi tarjoamme Kärcher-huoltopalvelua. Säännöllisesti toteutettu huolto pidentää laitteen käyttöikää ja pitää työjäljen tasalaatuisena.

Huoltomme sijaitsee samassa osoitteessa myymälämme kanssa. Asiakaspalvelijamme vastaanottaa koneenne ja kirjaa tiedot järjestelmäämme. Lisäksi myymälässämme voimme vaihtaa rikkoutuneita varusteita ja tehdä myös joitain pieniä huoltotoimenpiteitä odotellessanne.

Huoltoon ja varaosiin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä numeroon 0405009911 tai sähköpostilla info@turunkymppipalvelu.fi

 

Huoltopalvelustamme tarkemmin

Vaativassa käytössä olevat koneet tarvitsevat säännöllistä huoltoa säilyttääkseen maksimaalisen puhdistustehonsa. Tällä voidaan myös ennaltaehkäistä vakavampia, kalliimpia vaurioita.

Sopimalla huoltoajasta etukäteen, voimme varata tarvittavat varaosat valmiiksi. Näin vältytään turhalta odottelulta ja saadaan kone pian takaisin töihin. Voit pyytää meitä muistuttamaan seuraavasta huollosta sovitun ajan kuluttua.

Autoissamme on ramppi koneiden kuljetusta varten, joten tarvittaessa voit sopia koneen noudosta ja toimituksesta kanssamme. Tarpeen vaatiessa voimme korjata koneen asiakkaan tiloissa. Suosimme kuitenkin huoltoa omissa tiloissamme kattavan varaosa- ja työkaluvalikoiman vuoksi.

 

Painepesurin huolto

Sekä kylmä- että kuumavesipesuri tarvitsee säännöllistä huoltoa. Yleisin huoltopaketti sisältää pumpun venttiili- ja tiivistesarjan, öljynvaihdon, öljypuolen tiivisteet sekä painekytkimien ja ohikiertoventtiilin tiivisteet ja voitelun. Tämän jälkeen testaamme pesurin ja sen varusteiden toiminnan. Kuumapesuri tarvitsee usein lisäksi polttimen huoltopaketin ja polttoainesuodattimen. Lisäksi tarkistamme turvajärjestelmän ja termostaatin toiminnan. Valmistajan suosittelema huoltoväli on 12 kk tai 500 käyttötuntia.

 

Yhdistelmä- ja lakaisukoneen huolto

Siivouskone sisältää paljon kuluvia osia. Liian pitkä vaihtoväli heikentää merkittävästi puhdistustulosta. Tämä saattaa pahimmillaan vaurioittaa koneen muita osia. Yhdistelmäkoneen harjat ja imukumit sekä lakaisukoneen harjat, reunakumit ja suodatin olisi hyvä tarkastaa säännöllisesti ja vaihtaa tarvittaessa. Kärcherin koneissa näiden vaihto on tehty mahdollisimman helpoksi, joten käyttäjä voi halutessaan vaihtaa ne itse. Työn jatkuvuuden kannalta on siis hyvä pitää varalla edellä mainittuja kuluvia osia. Halutessanne voitte tilata meiltä vaihdon tai vaikka säännöllisen ylläpitohuollon. Tämän lisäksi osa asiakkaistamme on todennut hyväksi tuoda kone meille määrävälein perusteellisempaan huoltoon ja puhdistukseen.

 

Höyrypuhdistimen huolto

Höyrypuhdistin vaatii melko vähäistä huoltoa. Tärkein huoltotoimenpide on säännöllinen kalkinpoisto. Valtaosa höyrypuhdistimien toimintahäiriöistä johtuu laitteiston kalkkeutumisesta. Kalkinpoistolla voidaan ennaltaehkäistä kalliimmat korjaukset. Myymälästämme voit ostaa kalkinpoistoainetta tai voit toimittaa höyrypesurisi meille kalkinpoistoon.

 

Pölynimurin ja märkä-kuivaimurin huolto

Imureiden pitkän eliniän salaisuus on säännöllinen suodattimen ja pölypussien vaihto. Rikkoutunut suodatin päästää hiukkaset imumoottoriin, mikä vaurioittaa imumoottoria nopeasti. Halvemmissa imurimalleissa imumoottorin vaihto tulee usein liian kalliiksi verrattuna uuden laitteen hintaan. Märkä-kuivaimurissa tai toiselta nimeltään vesi-imurissa vähintään yhtä merkittävässä osassa on pintavahti. Vaurioituessaan tai jumittuessaan pintavahti ei estä veden pääsyä imumoottoriin.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Toimintaperiaate:

 1. Ota yhteyttä ja kerro meille puhdistushaasteesi. Soita, lähetä sähköpostia, täytä yhteydenottolomake tai tule paikan päälle! Asiakkaitamme ovat mm. teollisuuden eri alat, kiinteistöhuolto, laitoshuolto, maatalous ja kotitaloudet.

 2. Ilmainen arviointikäynti. Mietimme yhdessä mahdollisimman kustannustehokkaan ratkaisun. Arviointi voidaan toteuttaa paikan päällä tai tapauskohtaisesti myös puhelimitse.

 3. Koneen esittely tarvittaessa. Useimmiten voimme sopia myös kone-esittelyn yrityksenne tiloissa. Vaihtoehtoisesti esittelemme koneen meidän tiloissamme.

 4. Kirjallinen tarjous. Laskemme kokonaisvaltaisen tarjouksen keskustelemistamme vaihtoehdoista.

 5. Ostopäätös. Koneen toimittaminen ja käyttöopastus.

 6. Meillä saat jatkossakin apua ongelmatilanteissa.

Kerro meille puhdistushaasteesi – etsimme sinulle oikean ratkaisun!

Yhteydenottolomake

Kuvaile meille puhdistushaasteesi mahdollisimman yksityiskohtaisesti. 
Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

TUTUSTU VERKKOKAUPASSA OLEVIIN

TUOTTEISIIMME
 


 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Turun Kymppipalvelu Oy (Y-0878944-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Lauri Vaihinen
0400 895 042
lauri@turunkymppipalvelu.fi

Henkilörekisterin nimi

Turun Kymppipalvelu Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Turun Kymppipalvelu Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
lauri@turunkymppipalvelu.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna